Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Administratorem danych osobowych jest Związek Pracodawców Mazowieckie  Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, 26-600 Radom, ul. Żwirki i Wigury 33 lok.50 (dalej jako ,,Związek”). Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: ojom@dpag.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
– art. 6  ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na pozostawioną w formularzu kontaktowym wiadomość.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Pozostawione dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość pozostawioną w formularzu kontaktowym.

Osobom , których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
– żądania od administratora dostępu do danych osobowych.
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla osiągnięcia celu.

Odbiorcami danych osobowych będą Pracownicy i Współpracownicy Związku, a  także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do tych danych osobowych.

Podstawy prawne

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Biuro - Radom

26-610 Radom ul.Żwirki i Wigury 33 lok.50
tel. 693 630 702
fax. 48 386 90 97
e- mail: biuro@pzmazowsze.pl
Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, iż dokonaliśmy wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (“IOD”)
IOD w Spółce została wyznaczona Anna Walosińska
kontakt do IOD:
adres email: ojom@dpag.pl
adres korespondencyjny: ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa

SPRAWDŹ