Podmioty medyczne zainteresowane współpracą z DPAG – outsourcing IOD

MPPOZ wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów medycznych przeprowadził przetarg i wybrał Data Protection Advisory Group sp. z o.o. do obsługi podmiotów medycznych zrzeszonych w Związku w zakresie outsourcingu IOD. Data Protection Advisory Group sp. z o.o. posiada podpisaną umowę ramową z MPPOZ dotyczącą ustandaryzowanej oferty cenowej dla wszystkich członków Związku. Wszystkie podmioty, które jeszcze nie przeprowadziły … Continued

Czytaj więcej

Ważne informacje dotyczące usuwania danych osobowych

Jak zostało wskazane w RODO definiuje usuwanie danych jako jedną z zestawu operacji składających się na przetwarzanie danych, to oznacza, że tak samo jak przy wszelkich innych czynnościach przetwarzania dane osobowe powinny być usuwane w taki sposób by nie naruszać obowiązujących przepisów prawa a co za tym idzie także praw osoby, której dane dotyczą. Co … Continued

Czytaj więcej

Konieczność powołania Inspektora Ochrony Danych w podmiocie medycznym

Z końcem 2018 roku zakończył się półroczny okres stosowania nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o … Continued

Czytaj więcej