Zdjęcie do lokalizacji

Informacje o prowadzonej działalności

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Artur Płóciennik świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:
– podstawowej opieki zdrowotnej,
– rehabilitacji leczniczej,
– leczenia stomatologicznego.

Informacje o zakresie działań placówki

Celem działania Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Zakres udzielanych świadczeń obejmuje:
Pokaż więcej

  1. Badania i porady lekarskie.
  2. Diagnostykę i leczenie schorzeń.
  3. Leczenie – ambulatoryjne oraz w domu chorego
  4. Opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem.
  5. Opiekę nad zdrowym dzieckiem tj. szczepienia ochronne, bilanse zdrowia i inne działania zapobiegawcze.
  6. Opiekę pielęgniarską w środowisku nauczania i wychowania
  7. Pielęgnację chorych i opieka nad niepełnosprawnymi.
  8. Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.
  9. Prowadzenie działalności profilaktycznej, oświatowo – wychowawczej i promocji zdrowia.
  10. Udział w programach zdrowotnych.
  11. Planowanie i prowadzenie leczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i domowych poprzez wykonywanie zabiegów w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w sferze:

  • elektroterapii;
  • światłolecznictwa;
  • leczenia zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym;
  • ultradźwięków;
  • laseroterapii;
  • ćwiczeń biernych, czynno-biernych, wspomaganych, pionizacji;
  • ćwiczeń różnych (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne)
  • nauki czynności lokomocyjnych;
  • zabiegów z użyciem wyciągów;

  12. Planowanie i prowadzenie leczenia w zakresie stomatologii zachowawczej u dorosłych i dzieci.
  13. Diagnostykę, leczenie i profilaktykę chorób zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

Wysokości opłat za udostępnione dokumenty medyczne

 • Sporządzenie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 7 pln
 • Sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej 0,70 pln

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

 • Wizytę lekarską z badaniem podmiotowym i przedmiotowym 30 pln
 • Porada lekarska z badaniem podmiotowym i przedmiotowym 30 pln
 • Wydanie orzeczenia 25 pln
 • Porada stomatologiczna 50 pln
 • PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO ARTUR PŁÓCIENNIK

  Kontakt:

  p

  29/ 761-49-80

  p

  07-407 Czerwin
  Ul. Mazowiecka 13B

  Lokalizacja

   

  Godziny otwarcia

   

  poniedziałek 800 – 1800
  wtorek 800 – 1800
  środa 800 – 1800
  czwartek 800 – 1800
  piątek 800 – 1800
  sobota nieczynne
  niedziela nieczynne


   

  Przychodnia Lekarza Rodzinnego Artur Płóciennik w Czerwinie w obecnej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od 2002 roku. Przychodnia w chwili obecnej sprawuje podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną nad mieszkańcami Gminy Czerwin oraz gmin ościennych, starając się kompleksowo zabezpieczyć ich potrzeby zdrowotne.

  Aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach realizowanych na terenie Gminy, które mogą mieć wpływ na poprawę zdrowia naszych mieszkańców. Realizuje programy profilaktyki zdrowotnej zarówno te gwarantowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak również dodatkowe projekty Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie,  Klinikę Neuroradiochirurgii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i inne.

  To placówka zadowolonego pacjenta. Przytulna atmosfera i brak kolejek. Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę na miarę ich oczekiwań. Nasz personel to doświadczenie medyczne w opiece nad całą rodziną, empatia i błyskawiczna reakcja na potrzeby pacjentów. Każdy podopieczny ma zapewnione indywidualne podejście, włącznie ze skierowaniem na niezbędne badania lub konsultacje. U nas funkcjonuje szybka rejestracja i realizacja wizyt. Zapewniamy bezpłatne świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. Sukces naszej placówki jest osiągnięty dzięki doskonałej współpracy całego zespołu.

   

  Nasz personel

  Specjalista Medycyny Rodzinnej Artur Płóciennik

  Lic. Pielęgniarka środowiskowa – rodzinna Urszula Kruczyk

  Lic. Pielęgniarka środowiskowa – rodzinna Marzena Leszczyńska

  Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania Regina Lachowicz

  Położna  środowiskowa – rodzinna Anna Załęska

  Mgr Fizjoterapii Marcin Wróblewski

  Stomatolog Jerzy Pietkun

   

  W trosce o wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych Przychodnia Lekarza Rodzinnego Artur Płóciennik w Czerwinie wdrożyła System Zintegrowanego Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 a następnie 9001:2015, potwierdzający prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi zakresu realizowanych usług. Nasza placówka przystąpiła do projektu pn.: „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” AKREDYTACJA W POZ, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  Zdrowie naszych pacjentów jest dla nas najwyższą wartością  a ich zadowolenie najlepszą rekomendacją .


   

  Klauzule Informacyjne

  Klauzula informacyjna dla pracowników:

  Obowiązek informacyjny wobec pracowników na umowę o pracę

  Obowiązek informacyjny wobec pracowników na umowę cywilno-prawną

  Klauzula informacyjna dla pacjentów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

  Obowiązek informacyjny wobec pacjentów


   

  POLITYKA JAKOŚCI

   

  Misją Przychodni od początku istnienia jest świadczenie usług na możliwie najwyższym poziomie ku zadowoleniu szerokiego grona pacjentów.

  Szczególną uwagę przykładamy do jakości naszej opieki i rzetelności wobec naszych pacjentów.

  Dlatego przy wyborze pracowników kierujemy się wysokimi kwalifikacjami, a także umiejętnością indywidualnego podejścia do każdego z pacjentów.

  Wizja Przychodni w przyszłości to nowoczesna lecznica, posiadająca wykwalifikowany zespół pracowników wszystkich szczebli potrafiących współpracować ze sobą dla osiągnięcia wspólnego celu.

   

  Jako główne cele strategiczne w rozwoju jakości usług wyznaczamy sobie:

  1. Dążenie do utrzymania wysokiej pozycji rynkowej w branży usług medycznych.
  2. Wzmocnienie wizerunku Przychodni jako placówki świadczącej profesjonalne usługi na najwyższym poziomie.
  3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
  4. Świadczenie usług zgodnie z najnowocześniejszą wiedzą medyczną, nadążanie za rozwojem wiedzy medycznej i wdrażanie nowych postępowań medycznych sprawdzonych i bezpiecznych dla pacjentów.

   

  Zdrowie i zadowolenie naszych pacjentów jest dla nas najlepszą rekomendacją gwarantującą rozwój zarówno placówki jak i jej pracowników.

   

  Jako Właściciel jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości. Deklaruję, że jest i będzie ona nadal konsekwentnie realizowana przeze mnie i pracowników. Stanowi to gwarancję funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami Normy ISO 9001:2008, a przez to rozwoju i umacniania pozycji na rynku.

   

  Artur Karol Płóciennik                                     

  logo-default-sticky