Projekt pt. „Przyjazny POZ- Zadowolony pacjent” realizowany będzie w okresie od 01.02.2018 roku do 31.01.2020 przez Związek Pracodawców „Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia”w partnerstwie z Przychodnia Lekarska „Zdrowie”.

Celem głównym projektu jest wzrost zadowolenia pacjenta i podniesienie jakości funkcjonowania 50 POZ z całej Polski poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań organizacyjnych w okresie od 01.02.2018 – 31.01.2020.

Realizacja celu odbędzie się poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie zdrowego żywienia, szkolenie personelu pomocniczego zatrudnionego w POZ, wprowadzenie telekonsultacji „lekarz – lekarz” opartych na bazie istniejących usług.

Odbiorcami działań w projekcie będzie:

 1. 50 podmiotów leczniczych (POZ) udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ na podstawie zawartej umowy z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które wdrożą narzędzia projakościowe w swoich strukturach z terenu całej Polski.
 2. 180 osób (162K/18M)– pracowników POZ którzy podniosą swoje kompetencje na wybranych tematycznie szkoleniach, pracująca na terenie całego kraju w rozumieniu przepisów KC w 50 POZ zarejestrowanych w projekcie. Będą to osoby zatrudnione na stanowisku personelu pomocniczego (m.in. rejestratorek/rejestratorów, personelu medycznego, pielęgniarek/pielęgniarzy) oraz lekarze.

 

Działania zaplanowane do realizacji:

 1. Organizacja spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej dla pacjentów POZ – kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie zdrowego żywieni
 2. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr POZ – szkolenia personelu obsługowego
 3. Współpraca lekarzy POZ i AOS – usprawnienie przepływu informacji – elektroniczna wymiana informacji medycznej

 

WAŻNE INFORMACJE:

 1. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
 2. INFORMACJĘ O ROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NA USŁUGI HOTELOWE – NOWE
 3. ZAPYTANIE CENOWE – NOWE – zmodyfikowane
  1. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1
  2. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1
  3. PZ umowa program dieta1
 4. ZAPYTANIE CENOWE –
  1. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1 -wzór oferty
  2. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1
  3. PZ umowa program dieta1
 5. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 – Zamówienie na usługi hotelowe, wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń w ramach projektu – 
  1. wzór oferty- Załącznik nr 1
  2. Oświadczenie – załącznik nr 2
  3. Szczegółowy opis Zamówienia
  4. Wzór umowy
 6. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
  1. wzór oferty szkolenia – zał 1
  2. wykaz doświadczenia- zał 2
  3. oswiadczenie – zał nr 3
  4. oswiadczenie – zał nr 4
  5. Szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe 1.1
 7. REGULAMIN REKRUTACJI
 8. DOKUMENTY REKRUTACYJNE PLACÓWEK POZ ORAZ UCZESTNIKÓW
  1. Zaświadczenie o zatrudnieniu
  2. Ankieta dla uczestnika
  3. Karta rejestracji dla firmy
  4. Deklaracja
  5. Karta rejestracji dla uczestnika
 9. Protokół wyboru najkorzystniejszych ofert na usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu „Przyjazny POZ- Zadowolony pacjent”
Zgłoszenia placówek medycznych POZ oraz ich pracowników przyjmowane będą:
 • osobiście w Biurze Projektu- ul. Żwirki i Wigury 33 lok.50 Radom
 • mailowo na adres a.szparaga@pzmazowsze.pl
 • drogą wysyłkową : 26-600 Radom ul. Żwirki i Wigury 33 lok.50 poprzez dostarczenie wypełnionych formularzy rejestracyjnych od dnia 15.02.2018 roku do dnia 31.03.2018.
Formularze wraz z szczegółowym Regulaminem Rekrutacji będzie dostępny na stronie www.pzmazowsze.pl
Ponadto szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji dostępne są także pod nr Tel. 531-370-370