Projekt pt. “Przyjazny POZ- Zadowolony pacjent” realizowany będzie w okresie od 01.02.2018 roku do 31.01.2020 przez Związek Pracodawców “Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia”w partnerstwie z Przychodnia Lekarska “Zdrowie”.

Celem głównym projektu jest wzrost zadowolenia pacjenta i podniesienie jakości funkcjonowania 50 POZ z całej Polski poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań organizacyjnych w okresie od 01.02.2018 – 31.01.2020.

Realizacja celu odbędzie się poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie zdrowego żywienia, szkolenie personelu pomocniczego zatrudnionego w POZ, wprowadzenie telekonsultacji „lekarz – lekarz” opartych na bazie istniejących usług.

Odbiorcami działań w projekcie będzie:

 1. 50 podmiotów leczniczych (POZ) udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ na podstawie zawartej umowy z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, które wdrożą narzędzia projakościowe w swoich strukturach z terenu całej Polski.
 2. 180 osób (162K/18M)– pracowników POZ którzy podniosą swoje kompetencje na wybranych tematycznie szkoleniach, pracująca na terenie całego kraju w rozumieniu przepisów KC w 50 POZ zarejestrowanych w projekcie. Będą to osoby zatrudnione na stanowisku personelu pomocniczego (m.in. rejestratorek/rejestratorów, personelu medycznego, pielęgniarek/pielęgniarzy) oraz lekarze.

 

Działania zaplanowane do realizacji:

 1. Organizacja spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej dla pacjentów POZ – kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie zdrowego żywieni
 2. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr POZ – szkolenia personelu obsługowego
 3. Współpraca lekarzy POZ i AOS – usprawnienie przepływu informacji – elektroniczna wymiana informacji medycznej

 

Szkolenia 

Opis szkolenia

27-28.04.2019_HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. harmonogram realizacji projektu
 2. Zapytanie cenowe dietetyk – wzór oferty – NOWE
 3. Informacja o wyniku zakończenia procedury wyboru najkorzystniejszych ofert na usługę prowadzenia indywidualnych konsultacji oraz telekonsultacji polegających na doradztwie z zakresu zdrowego żywienia
 4. Informacja o wyniku zakończenia procedury wyboru najkorzystniejszych ofert na usługę prowadzenia spotkań informacyjnych dla 51 POZ oraz spotkań grupowych dla ich pacjentów biorących udział w projekcie – 
 5. Zapytanie ofertowe nr 4a/2018 na usługę prowadzenia spotkań informacyjnych dla 51 POZ oraz spotkań grupowych dla ich pacjentów biorących udział w projekcie –
  1. PZ-MD spotkania z dietetykiem
  2. Szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe
  3. 2oswiadczenie – zał nr 2
  4. wzór oferty – zał 1
  5. oswiadczenie – zał nr 3
 6. Zapytanie ofertowe nr 3a/2018 na usługę prowadzenia indywidualnych konsultacji oraz telekonsultacji
  1. oswiadczenie – zał nr 2
  2. wzór oferty – zał 1
  3. oswiadczenie – zał nr 3
  4. PZ-MD zdrowe żywienie – szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe
 7. Informacja o wyniku zakończenia procedury wyboru najkorzystniejszych ofert na,usługę prowadzenia spotkań informacyjnych dla 51 POZ oraz spotkań grupowych dla ich pacjentów biorących udział w projekcie 
 8. STRONA INTERNETOWA – Zasada na usługę prowadzenia indywidualnych konsultacji oraz telekonsultacji
  1. oswiadczenie – zał nr 3
  2. oswiadczenie – zał nr 2
  3. wzór oferty – zał 1
  4. PZ-MD zdrowe żywienie Szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe 1
 9. Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia spotkań informacyjnych dla 51 POZ oraz spotkań grupowych dla ich pacjentów
  1. oswiadczenie – zał nr 2o
  2. swiadczenie – zał nr 3
  3. wzór oferty – zał 1
  4. PZ-MD spotkania z dietetykiem Szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe 1
 10. Informacja o wyniku zakończenia procedury wyboru najkor [nocleg ze śniadaniem] – NOWE
 11. ZAPYTANIE CENOWE –
  1. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1
  2. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1
  3. PZ umowa program dieta1
 12. ZAPYTANIE CENOWE –
  1. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1 -wzór oferty
  2. PZ zapytanie cenowe program dietetyczny1
  3. PZ umowa program dieta1
 13. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 – Zamówienie na usługi hotelowe, wyżywienie w postaci obiadów, kolacji oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia i wynajem sali konferencyjnej dla uczestników szkoleń w ramach projektu – 
  1. wzór oferty- Załącznik nr 1
  2. Oświadczenie – załącznik nr 2
  3. Szczegółowy opis Zamówienia
  4. Wzór umowy
 14. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
  1. wzór oferty szkolenia – zał 1
  2. wykaz doświadczenia- zał 2
  3. oswiadczenie – zał nr 3
  4. oswiadczenie – zał nr 4
  5. Szczegółowy opis zamówienia na usługi szkoleniowe 1.1
 15. REGULAMIN REKRUTACJI
 16. DOKUMENTY REKRUTACYJNE PLACÓWEK POZ ORAZ UCZESTNIKÓW
  1. Zaświadczenie o zatrudnieniu
  2. Ankieta dla uczestnika
  3. Karta rejestracji dla firmy
  4. Deklaracja
  5. Karta rejestracji dla uczestnika
 17. Protokół wyboru najkorzystniejszych ofert na usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu „Przyjazny POZ- Zadowolony pacjent”
Zgłoszenia placówek medycznych POZ oraz ich pracowników przyjmowane będą:
 • osobiście w Biurze Projektu- ul. Żwirki i Wigury 33 lok.50 Radom
 • mailowo na adres a.szparaga@pzmazowsze.pl
 • drogą wysyłkową : 26-600 Radom ul. Żwirki i Wigury 33 lok.50 poprzez dostarczenie wypełnionych formularzy rejestracyjnych od dnia 15.02.2018 roku do dnia 31.03.2018.
Formularze wraz z szczegółowym Regulaminem Rekrutacji będzie dostępny na stronie www.pzmazowsze.pl
Ponadto szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji dostępne są także pod nr Tel. 531-370-370