04.03.2019 Komunikat do Członków Porozumienia Zielonogórskiego

Koleżanki i Koledzy,

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie rekomenduje, w każdym przypadku, skierowanie kandydata do uprawiania sportu do Poradni Medycyny Sportowej z zastosowaniem formuły:

„na podstawie §2 ust 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U.2016.1172 z dnia 2016.08.03) wnoszę o ocenę zdolności do uprawiania sportu”

Informujemy, że obecnie trwa prawna interpretacja w/w przepisów orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Wprowadzone zapisy budzą szereg wątpliwości i zastrzeżeń, które Federacja PZ zgłaszała już znacznie wcześniej i które nie zostały uwzględnione. W najbliższych dniach odbędzie się także w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. O jego ustalaniach i ewentualnych wnioskach poinformujemy Państwa oddzielnym komunikatem.

W załączeniu:

  • plik zmienionego rozporządzenia oraz rozporządzenie
  • plik rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. poz. 500)

 

Z poważaniem

Zarząd Funkcyjny FPZ

 

 

MS.Sport. Komunikat do członków PZ 04.03.2019.Projekt-1

Rozporządzenie zmienione sport 27 luty 2019r

Rozporządzenie sport 14 kwietnia 2011