07.08.2018 KOMUNIKAT

Zarząd Federacji, w związku z prowadzonymi ze stroną rządową negocjacjami oraz po zapoznaniu się ze stanem wprowadzania e- zwolnień lekarskich, nadal nie zaleca wystawiania zwolnień w formie elektronicznej. Federacja Porozumienie Zielonogórskie podtrzymuje swe stanowisko, zgodnie z którym wystawianie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej powinno być fakultatywne, a nie obligatoryjne.