15.02.2017 ZEBRANIE OSTROŁĘKA

Serdecznie Zapraszamy na Zebranie Członków Związku z Zarządem MPPOZ

podczas którego przekazane zostaną Aneksy do Umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

obowiązujące do dnia 30 czerwca 2017 oraz informację o sprawach bieżących.


Prosimy o obecność na Zebraniu przedstawicieli wszystkich przychodni zrzeszonych w Związku.

15.02.2017 (środa) godzina 19:00

HOTEL NAD NARWIĄ  UL. WIOŚLARSKA 2, 07-410 OSTROŁĘKA

Zarząd MPPOZ