16.04.2018 – Stanowisko Zarządu Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” w sprawie udziału w pilotażu opieki koordynowanej w modelu POZ PLUS

 

Zarząd FPZ, po analizie treści Zarządzenia Prezesa NFZ   z dnia 16 marca 2018 r.    negatywnie ocenia wdrażany program  pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” i nie rekomenduje  członkom  Federacji   udziału  w pilotażu.

Uzasadnienie:

  1. Zakres świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza dotyczących bilansów zdrowia osób dorosłych w wieku 20-65 lat,   nie jest oparty na dowodach naukowych oraz jest niedostosowany do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych pacjentów i  kompetencji lekarza rodzinnego/POZ.
  2. Wygórowane wymagania organizacyjne i sprawozdawcze przekraczają zasoby  kadrowe  oraz  możliwości  administracyjne  mniejszych placówek
  3. Dotychczasowe doświadczenia w reagowaniu na uwagi merytoryczne na etapie powstawania Zarządzenia wskazują na brak woli współpracy odpowiedzialnych urzędników Centrali NFZ z przedstawicielami  Federacji