18.03.2019 orzekanie o sporcie – komunikat

KOMUNIKAT

 

o zasadach orzekania o zdolności do uprawiania sportu

W uzupełnieniu poprzednio przekazanych informacji, raz jeszcze przypominamy, iż z dniem 01 marca 2019 roku weszły w życie akty prawne*, zgodnie z którymi oprócz lekarzy medycyny sportowej, również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą orzekać o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież, a także zawodników do ukończenia 23. roku życia.

Nadmieniamy, że w podstawowej opiece zdrowotnej orzekanie o zdolności do uprawiania sportu dokonuje się na podstawie bilansu zdrowia, posiadanej dokumentacji medycznej oraz badania pacjenta w dniu wydania orzeczenia.

Przypominamy również, że lekarze rodzinni, a także chorób wewnętrznych i pediatrii, w toku szkolenia specjalizacyjnego nie zostali wyposażeni w wiedzę, którą nabyli lekarze medycyny sportowej, w efekcie sama zmiana prawa nie zmieni tego, że orzekając o zdolności do uprawiania sportu nasi lekarze biorą na siebie ogromną odpowiedzialność.

Wobec powyższego, w interesie pacjentów i ich zdrowia, a także mając na uwadze bezpieczeństwo naszych lekarzy odradzamy korzystanie z możliwości orzekania o zdolności do uprawiania sportu.

Podstawę do odmowy wydania takiego orzeczenia stanowi § 2 ust. 5 znowelizowanego rozporządzenia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. Z podstawy tej możemy skorzystać w każdym przypadku. Wystarczy, by w treści skierowania do poradni medycyny sportowej, jako uzasadnienia użyć następującej formułki:

„na podstawie §2 ust 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (w brzmieniu ustalonym nowelizacją z dnia 27.02.2019 r., Dz. U. 2019.395) wnoszę o ocenę zdolności do uprawiania sportu”

Na wczorajszym spotkaniu (6.03.2019) w Ministerstwie Zdrowia uzyskaliśmy zapewnienie od wiceminstra Z.Króla, że nowa ustawa o sporcie przygotowywana przez Senatorów uporządkuje definicję sportu amatorskiego i wyczynowego. Będziemy mieć możliwość opiniowania tej ustawy. Z.Król zapewnił nas też – gdyż kolejny raz poruszyliśmy sprawę koronerów – że niedługo projekt tej ustawy zostanie poddany konsultacjom społecznym. Pożyjemy – zobaczymy…

Z pozdrowieniem

Jacek Krajewski

Marek Twardowski

 

* Z dniem 01.03.2019 r. weszły w życie:

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń