Interpretacja kryteriów w konkursach z zakresu stomatologii.

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzanymi konkursami z zakresu stomatologii istniały wątpliwości w zakresie kryteriów wyboru oferty w zakresie prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej
w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej. Śląski Oddział NFZ wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o interpretację.
W załączeniu przesyłamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

Pozdrawiam

sekretarz Federacji PZ
Daniel Kowalczyk

doc02985520170420134217