Planowane konferencje organizowane w ramach Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży

W związku z opublikowaniem w dniu 13 kwietnia 2016 r. zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, niniejszym przekazujemy Państwu do wiadomości wykaz zaplanowanych Konferencji organizowanych w ramach koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. czytaj więcej pod linkiem źródło: http://www.nfz-warszawa.pl/

Czytaj więcej

Minister dotrzymuje słowa – mniej sprawozdawczości w POZ

Minister dotrzymuje słowa – mniej sprawozdawczości w POZ Rezygnacja ze sprawozdawczości badania diagnostycznego według numeru PESEL oraz przekazywanie danych o badaniach raz na pół roku, a nie kwartalnie – to zmiany, jakie wkrótce zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra zdrowia. O ich wprowadzenie zabiegało Porozumienie Zielonogórskie. 30 marca minister zdrowia podpisał … Continued

Czytaj więcej

Mniej sprawozdawczości dotyczącej badań diagnostycznych

Rezygnacja ze sprawozdawczości każdego badania diagnostycznego oraz przekazywanie danych o badaniach  raz na pół roku, a nie kwartalnie – to najważniejsze zmiany, jakie wkrótce zaczną obowiązywać. 30 marca minister zdrowia podpisał znowelizowane rozporządzenie w  sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze … Continued

Czytaj więcej