Komunikat – zaświadczenia o niepełnosprawności

KOMUNIKAT dotyczący odpłatności za zaświadczenia lekarskie dla pacjentów  ubiegających się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+) Federacja Porozumienie Zielonogórskie informuje, iż w dniu 22 grudnia 2019 roku weszła w życie zmiana art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprost ustaliła, iż zaświadczenia o stanie … Continued

Czytaj więcej

Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego popierają podatek od cukru

Projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe opłaty m.in. od napojów słodzonych budzi kontrowersje. Producenci alarmują, że nowy podatek uderzy w polską gospodarkę. Obaw tych nie podzielają lekarze, którzy od wielu lat obserwują lawinowo rosnącą grupę otyłych pacjentów, zwłaszcza dzieci. – Otyłe dzieci to otyli dorośli, obarczeni całą listą chorób wynikających z nadmiaru tkanki tłuszczowej – zauważa Wojciech … Continued

Czytaj więcej

Porozumienie Zielonogórskie miażdży projekt ustawy o zgonach i oferuje pomoc w napisaniu ustawy od nowa

Porozumienie Zielonogórskie miażdży projekt ustawy o zgonach i oferuje pomoc w napisaniu ustawy od nowa   Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów nie rozwiązuje żadnego z istniejących problemów obecnego systemu w tej kwestii, w dodatku generuje nowe problemy. Powinien zostać odrzucony w całości, a prace nad nim  należy zacząć od początku – to najważniejsze wnioski  … Continued

Czytaj więcej

Podsumowanie 2019r. i informacja o rozpoczęciu kontroli w Podmiotach medycznych w 2020r.

Szanowni Państwo, w roku 2019 r. przeprowadziliśmy wizyty kontrolne w 83 placówka medycznych należących do Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Celem naszych kontroli było zidentyfikowanie obszarów wymagających korekty oraz wyznaczenie właściwych kierunków zmian w funkcjonowaniu placówek. Nasi Audytorzy przeprowadzili kontrole m.in. pod kątem zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, bezpieczeństwa infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, czy … Continued

Czytaj więcej