22.06.2017 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ANEKSOWANIA POZ

 

Koleżanki i Koledzy,
Informujemy, że trwają rozmowy z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do czasu ich zakończenia nie podpisujemy żadnych aneksów, gdyż wynik rozmów może mieć wpływ na treść będącego w konsultacjach Zarządzenia Prezesa NFZ na drugą połowę tego roku.

 

Zarząd Funkcyjny Porozumienia Zielonogórskiego