23.05.2017- Konkurs unijny “Jakość w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Związek Pracodawców MPPOZ przygotowuje wniosek w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu “Jakość w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Przedmiotem konkursu jest realizacja projektów służących wdrożeniu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość funkcjonowania tych podmiotów.
Celem konkursu jest poprawa funkcjonowania podmiotów POZ oraz jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach przygotowywanego projektu możliwe będzie sfinansowanie:

– działań związanych m.in. z opracowaniem i wdrożeniem narzędzi oceny jakości/ zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ,
– organizacja spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej dla pacjentów
– opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego z załącznika i odesłanie na adres mail biuro@pzmazowsze.pl do dnia 09.06.2017.

Pozostajemy do dyspozycji.

23.05.2017 -formularz rekrutacyjny Jakość w POZ