23.05.2017- Szkolenia z Pierwszej Pomocy

Szanowni Państwo,
W zawiązku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem zapraszamy na szkolenie:

“Zasady udzielania pierwszej pomocy (BLSAED)”
Szkolenia skierowane są głównie dla rejestratorek i pielęgniarek.

Termin realizacji szkoleń od sierpnia 2017 – szczegółowy harmonogram oraz miejsca szkoleń wyślemy do Państwa po zebraniu zgłoszeń.

Szkolenia prowadzone będą w grupach 7-10 osób.

Miejsce szkoleń – w zainteresowanych Przychodniach.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza Przychodnią (w biurze w Radomiu lub w wynajętych salach w pobliżu Państwa Przychodni).

Szkolenie jest płatne 200,00 zł/osobę przy realizacji szkolenia w Przychodni, w przypadku realizacji poza Przychodnią i biurem doliczony będzie koszt wynajęcia sali.

Ramowy program szkolenia:

 • zbieranie wywiadu medycznego i rozmowa z osobą poszkodowaną
 • profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych
 • sposoby ewakuacji bezpośredniejosób nieprzytomnych – w tym ewakuacja z wąskiego przejścia, ze stanowiska pracy, z toalety
 • wzywanie służb ratunkowych
 • ocena funkcji życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną – algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie
 • resuscytacja (reanimacja)
 • użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automated External Defibrillation)
 • postępowanie we wstrząsie uczuleniowym (anafilaktycznym)
 • pomoc przy objawach zawału serca i w napadzie astmy
 • zabezpieczenie epileptyka w czasie napadu
 • postępowanie w silnym bólu brzucha – także pourazowym
 • podstawowe postępowanie przy podejrzeniuurazu kręgosłupa
 • skuteczna reakcja naoparzenia
 • tamowanie krwotoków

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie informacji o uczestnikach (imię i nazwisko oraz dane Placówki) drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@pzmazowsze.pl


Zgłoszenia przyjmujemy do 30.05.2017.