23.05.2017 -WAŻNA INFORMACJA – Realizacja projektu “Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż złożony przez Związek Pracodawców MPPOZ wniosek partnerski w ramach konkursu unijnego w zakresie Profilaktyki Pierwotnej Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na realizację.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu rozpocznie się od 1.08.2017 roku.

W celu omówienia szczegółów ze wszystkimi zgłoszonymi w trakcie procesu rekrutacji Placówkami będziemy kontaktować się telefonicznie i mailowo.

Jednocześnie zapraszamy Placówki, które nie zgłosiły swojego udziału w projekcie w procesie rekrutacji. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (podczas zgłaszania konieczne jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego i wysłanie mailowo na adres biuro@pzmazowsze.pl oraz oryginału na adres biura).

Pozostajemy do dyspozycji.

23.05.2017 formularz rekrutacyjny nowotwoty głowy i szyi