23.06.2021 Komentarz Jacka Krajewskiego prezesa Porozumienia Zielonogórskiego po konferencji Adama Niedzielskiego

„Bardzo się cieszę, że na miejsce konferencji dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej, minister Zdrowia wybrał Zieloną Górę, która jest szczególnie ważna dla POZ w Polsce – jako lekarze POZ czujemy się docenieni.  

Potępiamy praktyki, które podstawę swojej działalności opierają na zdalnym kontakcie z pacjentem.  Od wielu miesięcy lekarze Porozumienia Zielonogórskiego przyjmują w ramach wizyt osobistych w poradniach, kontakt zdalny wykorzystując do porady niewymagającej bezpośredniej obecności tj. recepta, zaświadczenie czy skierowanie. Istotą naszego zawodu jest przede wszystkim dbałość o zdrowie pacjentów. Mamy świadomość, że unikanie bezpośredniego badania chorych niesie zagrożenie dla ich życia i nie godzi się z obowiązkami wynikającymi z wykonywania naszego zawodu. Oczywiście telemedycyna nadal będzie pomocna w sprawach, które nie wymagają wizyty w gabinecie. Jednak to bezpośredni kontakt z pacjentem, diagnostyka i leczenie stanowią podstawę opieki zdrowotnej. 

Jednocześnie przypominamy, że ostatnie, zakończone sukcesem, zmiany tj. e-zwolnienie, e-recepa, e-skierowanie, udały się dzięki naszej aktywności i merytorycznej współpracy z resortem zdrowia. 

Cieszy opinia MZ, które widzi fundamentalne znaczenie POZ. Mamy także nadzieję, że na deklaracjach reform się nie skończy. Mamy gotowe projekty zmian w systemie, które możemy poddać publicznej dyskusji. Od wielu lat apelujemy do kolejnych ministrów zdrowia o konieczne zmiany w funkcjonowaniu POZ. Wciąż jednak brakuje chęci rozmów ze środowiskiem na ten temat. Stawiamy na dialog, a nie konfrontację. Pacjentów mamy coraz więcej, udzielamy więcej świadczeń, a średnia wieku lekarzy rodzinnych to ponad 54 lata, w lubuskim nawet ponad 60 lat.”