25.06.2017 Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego wybrany.

 

26.06.2017 r. obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Na kolejną czteroletnią kadencję prezesem Zarządu PZ został wybrany Jacek Krajewski.

Delegaci wybrali także:

– Wiceprezesów: Teresę Dobrzańską-Pielichowską, Marka Twardowskiego oraz Wojciecha Pacholickiego.

– Sekretarza: Daniela Kowalczyka.

– Skarbnika: Adama Tomczyka.

– Członków Zarządu:Jarosława Krawczyka, Szymona Kopę, Annę Osowską, Aleksandra Więcka, Mariusza Małeckiego, Włodzimierza Bołtruczuka, Jana Tumasza, Leszka Kryczkę, Violettę Fiedler – Łopusiewicz.

– Członków Komisji Rewizyjnej: Danutę Makowiecką, Marka Sobolewskiego, Beatę Koszewską – Jóźwiak.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!