26.06.2017r -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r.- zmiany dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania  (Dz. U. z 2017 poz. 999) przynosi zmiany dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej.

Do kodów charakteryzujących specjalność komórki organizacyjne zakładu leczniczego (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) dodano nowe kody:

0014 – Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego – dodanie kodu wynika z konieczności uzupełnienia listy kodów dla podstawowej opieki zdrowotnej i umożliwi zakodowanie komórki organizacyjnej, w której wykonuje zawód lekarz specjalista medycyny rodzinnej

0016 – Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – dodanie kodu umożliwi zakodowanie komórki organizacyjnej, w której wykonywane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

0036 – Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej – dodanie kodu umożliwi zakodowanie komórki organizacyjnej, w której wykonuje zawód pielęgniarka w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

0038 – Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej – dodanie kodu umożliwi zakodowanie komórki organizacyjnej, w której wykonuje zawód położna w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne dla położnych.

Usunięto natomiast kod 9240 – Zespół transportu sanitarnego – wynika z tego, że transport sanitarny nie jest świadczeniem zdrowotnym, a usługa transportu nie jest wykonywaniem działalności leczniczej.

W jego miejsce dodano kod 9250 – Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu – wynika to z konieczności uwzględnienia w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą komórek organizacyjnych, które udzielają świadczeń zdrowotnych w pojazdach, a nie są wyłącznie transportem sanitarnym.

W wykazie kodów charakteryzujących dziedziny medycyny, pielęgniarstwa albo dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia,  w której udzielane są świadczenia zdrowotne zmieniono nazwy kodów ze względu na zmianę nazwy specjalizacji w kodach:

80 – Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

101 – Pielęgniarstwo położnicze

102 – Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

103 – Pielęgniarstwo ginekologiczne

W związku z powyższymi zmianami należy zweryfikować strukturę organizacyjną Państwa podmiotów i dostosować wpisy w swoich księgach rejestrowych do zmienionego rozporządzenia w terminie do 21 marca 2018 r.

Katarzyna Sadurska
_______________________________________________
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia