28.06.2017 POROZUMIENIE WS ANEKSÓW POZ NA 2017

Jest porozumienie w sprawie aneksów w POZ
Wyższe wskaźniki korygujące na leczenie grupy starszych pacjentów – to jeden z postulatów Porozumienia Zielonogórskiego, który zacznie obowiązywać od 1 lipca br.
Dziś (28 czerwca) Zespół Negocjacyjny Porozumienia Zielonogórskiego zawarł porozumienie z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną, dotyczące warunków pracy POZ na drugie półrocze (dotychczasowe umowy z funduszem kończą się 30 czerwca). Strony postanowiły, że wskaźnik korygujący dla pacjentów powyżej 75 r.ż. oraz tych, którzy na stale przebywają w domach pomocy społecznej, wzrośnie z 2,7 na 2,9. jednocześnie ustalono, że rozmowy na temat wskaźników korygujących oraz stawki kapitacyjnej będą kontynuowane po zmianie planu finansowego NFZ, co ma nastąpić około połowy lipca tego roku. Zgodnie z porozumieniem, aneksy do umów w POZ zostaną podpisane na 6 miesięcy tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
W skład Zespołu Negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego weszli: Jacek Krajewski, Marek Twardowski i Teresa Dobrzańska-Pielichowska. Wspierali ich eksperci: Marek Sobolewski i Tomasz Zieliński.