31.08.2020 Komunikat dla członków Porozumienia Zielonogórskiego

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie obowiązują nas zarządzenia nr 131/2020/DSOZ i nr 132/2020/DSOZ, odnoszące się między innymi do sprawozdawania teleporad. Zarządzenia zostały częściowo uzgodnione z Porozumieniem Zielonogórskim, ale nie w stopniu zadowalającym. W tej sytuacji wyraźnie podkreślamy, że zarządzenia – dopóki nie zostaną wprowadzone w drodze aneksów do umów za zgodą obu stron – to nie obowiązują i nie powinno się sprawozdawać teleporad inaczej niż do tej pory (czyli jako porady ambulatoryjne), gdyż byłby to precedens, że robimy coś, czego nie zaakceptowaliśmy zgodnie z zasadami prawa. Co prawda – wiceprezes NFZ ds. Medycznych Bernard Waśko usiłował nam wmówić, że wydane zarządzenia z mocy prawa nas obowiązują – ale jest to absolutnie niezgodne z prawdą! Dysponujemy opinią prawną Kancelarii Prawnej Porozumienia Zielonogórskiego, opartą na wyroku Sądu Apelacyjnego z 2018 r (opinię załączamy). Gdybyśmy postępowali zgodnie z logiką B.Waśko – to opierając się na tej logice – Prezes NFZ mógłby wydać rychło np. zarządzenie, że lekarze POZ mają sprawować całodobową opiekę nad pacjentami! W tej sytuacji – do czasu uzgodnień Porozumienia Zielonogórskiego z Centralą NFZ – zalecamy na razie niesprawozdawanie oddzielnie teleporad oraz niepodpisywanie aneksów z wyżej wymienionymi zarządzeniami, gdyby któryś z Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ takie aneksy Wam przesłał.

 

Również w dniu dzisiejszym zostało wysłane stanowcze stanowisko Federacji Porozumienie Zielonogórskie do Ministra Zdrowia w sprawie przygotowywania przeniesienia całkowitej odpowiedzialności za wykrywanie COVID-19 na lekarzy POZ. Stanowisko to posiada również Konsultant

Krajowa z zakresu medycyny rodzinnej.

Zarząd Funkcyjny Porozumienia Zielonogórskiego oraz Zespół Negocjacyjny PZ podejmują stosowne kroki celem racjonalizacji pracy POZ.

Z pozdrowieniem

Zarząd Funkcyjny Porozumienia Zielonogórskiego

Opinia czy zmiana zarządzenia Prezesa NFZ wymaga zmiany umowy