31.10.2017 LIST PREZESA JACKA KRAJEWSKIEGO W SPRAWIE REZYDENTÓW.

 

Koleżanki i Koledzy,

 

Nasi koledzy lekarze rezydenci zakończyli protest głodowy. Ta trwające długie cztery tygodnie batalia po raz kolejny zwróciła uwagę opinii publicznej na fakt ogromnego niedofinansowania opieki zdrowotnej oraz deficyt kadr medycznych. Porozumieniu Zawodów Medycznych udało się dotrzeć z merytorycznym przekazem do mediów, a poprzez nie także do pacjentów i ich rodzin. Środki przeznaczone na ochronę zdrowia w Polsce są zbyt małe i muszą szybko wzrosnąć. 30 października br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzający wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB do 2021 r. złożył do marszałka Sejmu zawiadomienie o tej inicjatywie.

 

Koleżanki i Koledzy

 

Kolejny krok został zrobiony. Nie możemy zmarnować poświęcenia przedstawicieli naszego środowiska. System opieki zdrowotnej nie może nadal opierać się wyłącznie na hazardzie moralnym pracowników medycznych i drastycznych wyborach etycznych wynikających z deficytu finansów. Najwyższy czas naprawić zaniedbania wszystkich dotychczasowych ekip rządzących i uczynić zdrowie obywateli priorytetem strategii rozwoju naszego kraju.

 

Koleżanki i Koledzy,

 

Inicjatywa Ustawodawcza to nasza wspólna sprawa. Apeluję do Was o zbieranie podpisów pod projektem ustawy. Wspierając to przedsięwzięcie dążymy do zapewnienia naszym pacjentom odpowiednią jakości świadczeń i bezpieczeństwa zdrowotnego a nam właściwych warunków pracy.

 

Prezes Federacji PZ

Jacek Krajewski