AKADEMIA ONKOLOGICZNA RCO DLA LEKARZY POZ

Zaproszenie

Radomskie Centrum Onkologii
serdecznie zaprasza
Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na szkolenie

Opieka nad pacjentem
leczonym onkologicznie –
punkt widzenia lekarza POZ
oraz punkt widzenia lekarza onkologa.

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 marca 2016 r.
godz. 18.30 w siedzibie Radomskiego  Centrum Onkologii
przy ul. Uniwersyteckiej  6 w Radomiu

Spotkanie poprowadzą
prof. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski – Dyrektor Medyczny
dr n. med. Robert Wiraszka – onkolog kliniczny
dr n. med. Milena Szacht – z-ca Kierownika Zakładu Radioterapii, radioterapeuta

Po spotkaniu zapraszamy na prezentację Zakładu Radioterapii Radomskiego
Centrum Onkologii oraz na rozmowy kuluarowe podczas poczęstunku.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu:
e-mail: e.godlewska@onkologiaradom.pl
tel.: 720 871 777

PLAKAT_lekarze_ONKOLOGIA