ANEKSOWANIE UMÓW POZ NA KOLEJNY OKRES – WAŻNY KOMUNIKAT!

Na SZOI zostaną udostępnione Państwu aneksy umów POZ. Dotyczą one wejścia w życie zarządzenia nr 43/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26.06.2017 r., które zmieniają stawki kapitacyjne dla pielęgniarek i położnych od września 2017 oraz współczynnik korygujący stawkę kapitacyjną dotyczą pacjentów 75+.

Aneksy wraz z załącznikami należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i wysłać do NFZ.

Zarząd MPPOZ