Aneksy do umów POZ na 2017

Informujemy, że Delegatury MOW NFZ odesłały do biura związku papierowe wersje aneksów przedłużających umowy POZ do 30.06.2017r.
Aneksy będą rozdane na spotkaniach z członkami MPPOZ w lutym 2017r.
Przypominamy o wystawieniu korekt do rachunków za 2016 rok w związku ze zmianą wskaźnika dla pacjentów 75+ i dla medycyny szkolnej. szablony aneksów w SZOI.
Biuro MPPOZ