BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW

Rząd wprowadził bezpłatne niektóre leki dla osób powyżej 75. r. życia, co pozwoliło  wielu emerytom nie tylko na oszczędności, ale w ogóle umożliwiło leczenie. Można pójść jeszcze krok dalej – zafundować starszym osobom refundowane przez państwo szczepienia przeciwko grypie, która w tej grupie wiekowej jest szczególnie niebezpieczna.

– Według danych PZH, zgony z powodu grypy i jej powikłań najczęściej dotyczą osób starszych – podkreśla prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. – Poza dziećmi, to także grupa najczęściej hospitalizowana z tej przyczyny, bo choroba ma  u nich na ogół cięższy przebieg, a powikłania są groźniejsze. Jednocześnie bardzo niewiele osób w tym wieku dobrowolnie się szczepi przeciwko tej chorobie. Dla wielu z nich barierą jest koszt szczepionki. Lekarze rodzinni Porozumienia Zielonogórskiego zachęcają pacjentów przed sezonem grypowym i w jego trakcie do szczepień, ale właśnie najczęściej od starszych osób słyszą, że ich nie stać na taki wydatek.

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego uważa, że szczepienia dla seniorów powinny być bezpłatne, tym bardziej że znajdują się oni wśród osób, wobec których PZH zaleca taką formę profilaktyki. PZH w zaleceniach podkreśla, że szczególnie po 65 r.ż. znacznie zwiększa się liczba osób należących do grup wysokiego ryzyka. Nie chodzi zresztą tylko o kategorię wiekową: zalecenie szczepienia dotyczy też m.in.  pacjentów  z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego czy pensjonariuszy domów opieki i innych placówek dla osób przewlekle chorych. A to przecież też w większości ludzie starsi.

– Najlepiej byłoby bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie wszystkich seniorów, ale to oczywiście nie jest realne – dodaje Jacek Krajewski. –  Wydaje się jednak, że przyjecie kryterium wiekowego analogicznego do bezpłatnych leków, czyli 75+, jest możliwe do udźwignięcia przez budżet. Na pewno zaś pozwoliłoby zwiększyć w sposób istotny odsetek szczepień w tej grupie wiekowej, co znacznie pozwoliłoby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.