Podsumowanie 2019r. i informacja o rozpoczęciu kontroli w Podmiotach medycznych w 2020r.

Szanowni Państwo, w roku 2019 r. przeprowadziliśmy wizyty kontrolne w 83 placówka medycznych należących do Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Celem naszych kontroli było zidentyfikowanie obszarów wymagających korekty oraz wyznaczenie właściwych kierunków zmian w funkcjonowaniu placówek. Nasi Audytorzy przeprowadzili kontrole m.in. pod kątem zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, bezpieczeństwa infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, czy … Continued

Czytaj więcej

Ważna informacja dla Członków Związku – Klientów DPAG

Szanowni Państwo, przypominamy, że w przypadku podejrzenia, iż mogło dojść do naruszenia procesów ochrony danych osobowych lub incydentu w tym zakresie bezwzględnie powinni się Państwo skontaktować z dedykowaną infolinią DPAG (mail: ojom@dpag.pl, telefon: 664 982 600 (pn. – pt. w godzinach 08:00 – 16:00). W związku z możliwymi kontrolami Urzędu Ochrony Danych Osobowych informujemy, że … Continued

Czytaj więcej

Podsumowanie sprawdzeń DPAG w jednostkach medycznych

Dla naszej firmy okres wakacyjny był niezwykle intensywnym czasem wykonywania sprawdzeń rocznych,  dodatkowych audytów procesów ochrony danych osobowych i dodatkowych szkoleń dla personelu w jednostkach medycznych. Od 1 lipca do 15 sierpnia odwiedziliśmy ponad 30 jednostek medycznych zrzeszonych w MPPOZ. Znakomita większość podmiotów medycznych działa zgodnie z procesami wprowadzonymi przez DPAG odnośnie zgodności przetwarzania danych … Continued

Czytaj więcej

Karta uodpornienia (karta szczepień)

Poniżej przedstawiamy klika ważnych aspektów dotyczących kart uodpornienia. Zostały one opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia dnia 1 lutego 2018 r. Po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego ochrony danych nastąpiło wiele spekulacji w tym aspekcie, natomiast przepisy dotyczące kart szczepień nie uległy zmianie. Kartę uodpornienia wypełnia i każdorazowo poświadcza osoba przeprowadzająca szczepienie ochronne: … Continued

Czytaj więcej

Jak może wyglądać kontrola ?

Jednym z uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest m.in. prowadzenie postępowań w formie audytów ochrony danych. Kontrolerzy co do zasady mogą uzyskać od administratora i podmiotu przetwarzającego dostęp do wszelkich danych osobowych i informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań. Poza tym, mają prawo dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w … Continued

Czytaj więcej

Wyłudzanie pieniędzy w związku z nieprzestrzeganiem RODO

W ostatnim czasie Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że przedsiębiorcy dostają wezwania do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO. Przedsiębiorcy otrzymują list, który zawiera poniższe informacje: “w wyniku przeprowadzonych „czynności sprawdzających” wykryto nieprawidłowości związane z wdrożeniem przepisów RODO” “znajduje się wezwanie do zapłaty na podane konto w terminie 7 dni – tzw. „opłata fakultatywna” “w przypadku jej … Continued

Czytaj więcej