ceny nowych badań dla MGM

PSA CAŁKOWITY – 10,00

PSA WOLNY       – 14,00 (badanie wypadło z rozporządzenia)

FT3 – 6,00

FT4 – 6,00

WAPŃ ZJONIZOWANY – 16,00

TIBC – 5,50