Coroczna konferencja programowa Porozumienia Zielonogórskiego

Członkowie Porozumienia Zielonogórskiego spotkali się w weekend (4-5 marca) w Warszawie na dwudniowej konferencji programowej. Równolegle pracownicy biur regionalnych związków, zrzeszonych w federacji, odbyli szkolenie dotyczące środków unijnych i ochrony danych osobowych.

Jednym z ważniejszych problemów poruszanych podczas konferencji programowej był najbardziej gorący temat: projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Analizę prawną projektu oraz propozycje jego zmian przedstawił dr Sebastian Sikorski. Uczestnicy konferencji dyskutowali także o potencjalnych zagrożeniach, jakie niesie ze sobą ustawa o POZ, a prezes Jacek Krajewski przedstawił projekt modelu funkcjonowania POZ. O tym jakie działania podjęło Porozumienie Zielonogórskie w kwestii finansowania POZ w ostatnich dwóch latach mówił wiceprezes PZ Marek Twardowski. Kolejne tematy konferencji to m.in. kontraktowanie świadczeń POZ w drugim półroczu 2017 roku i nowości w programach unijnych dla branży medycznej. Zarząd PZ zaprezentował także swoje plany dotyczące działań w najbliższej przyszłości.

Pracownicy biur regionalnych wzięli udział w szkoleniu pt.: “Wsparcia z UE dla branży medycznej do końca roku 2017, ochrona danych osobowych – komunikacja”. Były to nie tylko wykłady, ale także warsztaty praktyczne.