DYMISJA PREZESA NFZ

11 marca 2016

Dymisja szefa Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk został dzisiaj odwołany ze stanowiska szefa NFZ. Decyzję podjął minister zdrowia Konstanty Radziwiłł – podaje na Twitterze Polskie Radio. Jędrzejczyk został wybrany na szefa Narodowego Funduszu Zdrowia jeszcze przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Zdrowia.

Chociaż na razie ministerstwo nie wydało oświadczenia w tej sprawie, to nieoficjalnie mówi się, że powodem dymisji był brak zaufania do szefa NFZ.

Jędrzejczyk został szefem NFZ w połowie 2014 roku. Został wybrany w drodze otwartego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na prezesa NFZ powołał Jędrzejczyka premier Donald Tusk na wniosek ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Funduszu

Był już szef NFZ jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Ma specjalizację z zakresu medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. Pracował jako lekarz w szpitalu na Zaspie, następnie w ZOZ nr 3 w Gdańsku jako asystent, a potem jako adiunkt w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W latach 2008-2009 był zastępcą dyrektora ds. medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Od 2010 roku był zastępcą dyrektora naczelnego ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W październiku 2013 r. został dyrektorem pomorskiego oddziału Funduszu.