INFORMACJA

W zakładce komunikaty zamieszczono informację dotyczącą postępowania z deklaracjami pacjentów  “czerwonych” oraz pisma skierowane przez Federacją PZ do NFZ związane z działaniem systemu EWUS i weryfikacją porad w AOS