INFORMACJA O ROZLICZANIU PACJENTÓW BEZ NUMERU PESEL

Pismo z NFZ,  dotyczące rozliczania porad udzielonych pacjentom nie posiadającym numeru  PESEL- wyjaśnienie dotyczy pacjentów, którzy mają prawo pobytu na terytorium Polski, mają ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia lub prawo do świadczeń z innych tytułów np. uchodźcy.

23.03.2016 PISMO Z NFZ