INFORMACJA O SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZPMPPOZ

Szanowni Państwo,

Informujemy iż od dnia 1 pażdziernika uruchamiamy szkolenia.
Szkolenia będą odbywały się w czterech zakresach tematycznych:

1. Szkolenie "Podstawowa obsługa komputera" - dla wszystkich pracowników potrzebujących szkolenia komputerowego od podstaw. Czas trwania szkolenia to 8 godzin

2. Szkolenie "Lider-Konsultant obsługi programu Kamsoft" - szkolenie przewidziane dla jednej lub dwóch osób z przychodni, które będą pełniły funkcję doradcy i specjalisty w zakresie programu dla wszystkich pozostałych pracowników korzystających z programu. Czas trwania szkolenia to 37 godzin na osobę.

3. Kurs "Administratora Bezpieczeństwa Informacji" - dla jednego wybranego pracownika, który będzie doradcą w zakresie ochrony danych osobowych. Szkolenie organizowane w związku z licznymi pytaniami w tym zakresie. Czas trwania szkolenia to 8 godzin.

4. Szkolenie "Trudny Pacjent" - dla wszystkich zainteresowanych pracowników, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i ze stresem, a także jak  jak sprawić by komunikacja na linii personel medyczny/pacjent czy rodzina pacjenta była poprawna i jak załagodzić nieprzyjemną dla obu stron sytuację. Pozyskanie tych umiejętności poprawi jakość i wydajność pracy. Czas trwania szkolenia to 8 godzin.

Szczegółowy program każdego szkolenia i orientacyjna cena zostaną przesłane w dniu jutrzejszym w osobnych mailach.
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania od 80 do 100% dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wieku powyżej 45 lat.
Firma która nie uzyska dofinansowania może wycofać się ze szkolenia.