Informacja w sprawie leków dla pacjentów 75

 

 1. Receptę będzie mógł wystawić tylko lekarz POZ i Pielęgniarka POZ (o ile ma uprawnienia)
 1. Receptę pacjent może otrzymać tylko w przychodni do której jest zapisany, nie musi to być lekarz na którego liście jest pacjent

Pacjent nie otrzyma recepty  na NOL ani w czasie jednorazowej porady poza miejscem zamieszkania (np. na wycieczce albo sanatorium)

 1. Wykaz leków objętych programem 75+ przesyłamy w załączeniu

4.Ważne Nadal będą obowiązywały zasady ustawy refundacyjnej, a więc wskazania wynikające z ChPL lub wskazania refundacyjne.

Przykładowo, nadal nie będziemy mogli wypisać bezpłatnie pacjentowi z migotaniem przedsionków  nowych leków przeciwkrzepliwych np. rivaroxaban – zarejestrowany w profilaktyce zakrzepów po endoprotezoplastyce st biodrowych, w  migotaniu przedsionków musi być wypisany na 100% chociaż jest w wykazie 75+ i pacjent ma stosowny wiek . Dlatego nadal musimy pamiętać o sprawdzeniu wskazań refundacyjnych i oznaczeniu odpłatności na recepcie. Sugerujemy aby w takich sytuacjach zaznaczać odpłatność a nie zostawiać pustego miejsca gdzyż aptekarz może wtedy wydać lek z refundacją.

 1. Na jednej recepcie mogą być wypisane leki z grupy 75+ i inne leki nie objęte tą zniżką
 1. Na recepcie oznaczamy
 • wszystkie uprawnienia pacjenta jak dotychczas,
 • poziomy refundacji wypisanych leków jeżeli jest to wymagane
 • dla leków z grupy 75+ oznaczamy poziom odpłatności wg list refundacyjnych dodatkowo wpisujemy literę  S w polu uprawnienie dodatkowe
 1. Lekarze uprawnieni do wystawiania recept 75+

Spośród czynnych zawodowo lekarzy, recepty “S”  będą mogli wystawić jedynie lekarze poz w rozumieniu ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, czyli:

 • posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
 • odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
 • posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej,
 • posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
 • posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
 • posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii” oraz ,
 • lekarze którzy przed  09.2007 roku udzielali nieprzerwanie porad w POZ  przez okres nie krótszy niż 10 lat
 • lekarze którzy w dniu 29.09.2007 roku udzielali porad w POZ (ale mogą tylko do 31.12.2017 potem stracą uprawnienie chyba że dorobią specjalizację z pkt 1,5,6)
 1. Współpraca ze specjalistami

Z komunikatu dla AOS wynika, że lekarz, zlecający pacjentowi lek z listy “S”, będzie musiał tą informację przekazać lekarzowi poz w formie pisemnej. Co oczywiście nie ogranicza naszych możliwości samodzielnego prowadzenia leczenia pacjenta.

 

Duże poruszenie wśród lekarzy wywołały zapisy w komunikacie do specjalistów i straszenie kontrolami. Te groźby nie mają żadnych podstaw prawnych.
Lekarz w wyborze terapii, jaką stosuje u pacjenta, ma się kierować aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością, zgodnie z zapisami Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty i KEL. Posiłkuje się w tym standardami i EBM. Stąd ordynacja lekowa nie podlega kontroli ani ocenie urzędników NFZ. NFZ może skontrolować jedynie zgodność wystawionych recept z zapisami ustawy refundacyjnej.

Wykaz leków 75+