Informacja ze sptkania w MZ

Przesyłamy informację ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 12 sierpnia 2016 r. na temat leków 75+.

 

Informacja ze spotkania w MZ

 

12 sierpnia 2016 roku przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego
uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem i Wiceministrem Markiem Tombarkiewiczem. Tematem były leki 75+ i zasady wdrażania programu. Projekt
listy leków tzw. “S” zawiera 68 substancji czynnych, wśród których są takie,
które dla pacjentów ze względu na cenę były trudno dostępne lub niedostępne. Lekarze z jednej strony wyrazili zadowolenie z tego, jakie substancje znalazły się na liście, a
z drugiej strony, nadzieje na to, że lista będzie się rozszerzać o kolejne preparaty. Marek Twardowski, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, zwrócił uwagę na te elementy, które wymagają doprecyzowania i wyjaśnienia. Zawnioskował również, aby listy refundacyjne nie były zmieniane co dwa – lecz co trzy miesiące. Minister Radziwiłł z tym wnioskiem się zgodził.
Leki “S” będą wypisywane pacjentom, którzy ukończyli 75 lat i złożyli deklarację u danego świadczeniodawcy. Uprawnienia do ich wypisywania będą mieli lekarze i pielęgniarki poz oraz lekarze emeryci wypisujący je dla siebie i rodziny. Nadal będą obowiązywały zasady ustawy refundacyjnej, co oznacza, że leki będą refundowane aktualnie zgodnie z ChPL, ale Minister zamierza w tej kwestii poczynić pewne zmiany w ustawie refundacyjnej (m.in. w oparciu o projekt ustawy obywatelskiej złożony przez Porozumienie Zielonogórskie i aktualnie będący w komisji sejmowej). Leki te nie będą ordynowane z adnotacją “S” w npl oraz w ramach wizyt jednorazowych (pacjentom niezadeklarowanym do praktyki). Chcąc otrzymać bezpłatnie te leki, pacjent, wyjeżdżając na dłużej, będzie musiał zaopatrzyć się w leki lub recepty przed wyjazdem. Marek Twardowski wskazał na konieczność jasnego i precyzyjnego określenia przez Ministerstwo Zdrowia, jak będzie technicznie wyglądało w POZ przepisywanie leków i jakie uprawnienia do tych leków będzie posiadał pacjent. Zawnioskował, aby resort sporządził dwie czytelne informacje, jedną dla lekarzy, drugą dla pacjentów i przekazał organizacjom POZ. Wiceminister Marek Tombarkiewicz zgodził się z takim wnioskiem.