Informacje z posiedzenia zespołu ds POZ.

– Docelowym rozwiązaniem organizacyjnym jest tworzenie wspólnych list pacjentów przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ – uznał na ostatnim posiedzeniu (17 lutego b.r.) zespół powołany przez ministra zdrowia do opracowania projektu założeń ustawy o POZ.


Zdaniem zespołu, w okresie przejściowym podmioty, które obecnie funkcjonują w oparciu o dotychczasowe rozwiązania powinny mieć możliwość kontynuacji działania. Ponadto eksperci pracujący nad założeniami ustawy POZ są zdania, że należy utrzymać możliwość zarówno łącznego, jak i rozdzielnego kontraktowania świadczeń lekarza, pielęgniarki, położnej, natomiast nie powinno się rozdzielać zadań i stanowisk pielęgniarki POZ na pielęgniarkę rodzinną i zabiegową (wskazane umożliwienie elastycznego łączenia obydwu funkcji).

Podczas ostatniego posiedzenia dyskutowano także na temat rozwiązań organizacyjnych pozwalających podmiotom POZ na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem budżetu powierzonego (fund-holding), obejmującego zakres POZ (świadczenia nocnej i świątecznej opieki, świadczenia w środowisku nauczania, transport sanitarny), zakres AOS (konsultacje jednorazowe i stałe leczenie), oraz szerszych zakresów świadczeń w ramach opieki koordynowanej.

 

Termin następnego spotkania: 16 marca br.