INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH.

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy skróconą instrukcję postępowania w zakresie bezpieczeństwa danych w Waszych przychodniach

Instrukcja ta ma charakter poglądowy i nie zastępuje dokumentów wymaganych prawem.

Instrukcja uniwersalna

Biuro MPPOZ