Jacek Krajewski na „Szczycie Zdrowie 2016”

„Znaczenie POZ dla systemu ochrony zdrowia” to tytuł panelu tegorocznego Szczytu Zdrowie, w którym uczestniczył prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. Panel odbył się z udziałem m.in. ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej Agnieszki Jankowskiej-Zduńczyk. Prezes PZ podjął się roli wprowadzającego w temat panelu.

-Od sprawności i skuteczności POZ w ogromnym stopniu zależy efektywność całego systemu opieki medycznej. W krajach z rozwiniętą i dobrze zorganizowaną POZ, jej struktury są w stanie zaspokoić ponad 90 proc. potrzeb zdrowotnych populacji, ograniczając liczbę konsultacji specjalistycznych i hospitalizacji – mówił we wprowadzeniu Jacek Krajewski, przypominając, że według ekspertów Polska charakteryzuje się jednym z gorszych wskaźników w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych ludności w obszarze działalności POZ w Unii Europejskiej.

W swoim wystąpieniu Jacek Krajewski podkreślał, że obecna konstrukcja systemu opieki zdrowotnej i tworzy silną motywację dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) do wykonywania tych procedur poza POZ. To jedna z przyczyn kolejek do specjalistów. Prezes PZ prezentował dane liczbowe z różnych krajów, z których wynika, że im lepiej zorganizowana POZ, tym wyższy wskaźnik zadowolenia pacjentów ze świadczeń, a ludzie żyją dłużej. Co więcej: nie jest to wprost związane z nakładami finansowymi.

-System, w którym POZ jest dobrze zorganizowana, jest nie tylko lepszy i bardziej skuteczny, ale i tańszy – mówił Jacek Krajewski.

Szczyt Zdrowie, organizowany w tym roku po raz czwarty przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH, stanowi uznaną płaszczyznę dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: władzą ustawodawczą i wykonawczą, płatnikiem, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami i związkami zawodowymi środowisk ochrony zdrowia, pielęgniarkami, lekarzami, aptekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych. Uczestnikami konferencji są wysokiej rangi menadżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy.

Pełny zapis video konferencji: http://www.szczytzdrowie.pl/

szczyt-zdrowie-baner-me-2016-panda

 

 

źródło: http://www.federacjapz.pl/