Jaki numer telefonu na recepcie?

Jaki numer telefonu na recepcie?Od 12 grudnia b.r. obowiązują przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzają one istotne zmiany w zakresie ordynacji leków refundowanych. Wątpliwości lekarzy i farmaceutów budzą zwłaszcza nowe zapisy ustawy Prawo farmaceutyczne.W art. 96a ustawy wymienione są elementy niezbędne, jakie powinna zawierać recepta. Ustawa wprowadza dwie nowe dane: kod pocztowy oraz numer telefonu „do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę”. Czy to oznacza, że lekarz ma podać na recepcie numer swojego telefonu komórkowego?- Uważam, że należy podać numer kontaktowy do przychodni – wyjaśnia Wojciech Pacholicki z Porozumienia Zielonogórskiego. – Byłoby absurdem, gdyby lekarz miał podawać na recepcie swój prywatny telefon.Wątpliwości w tej sprawie mają także farmaceuci. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej zwrócił się do ministra zdrowia o zajęcie jednoznacznego stanowiska, czy realizacja recepty niespełniającej wymagań art. 96a w zakresie dotyczącym kodu pocztowego oraz numeru telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę, może skutkować brakiem refundacji. W piśmie podkreśla, że dane te, wymienione w ustawie Prawo farmaceutyczne, nie są uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich.

Source:: Informacje Krajowe PZ

Dodaj komentarz