Karta uodpornienia (karta szczepień)

Poniżej przedstawiamy klika ważnych aspektów dotyczących kart uodpornienia. Zostały one opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia dnia 1 lutego 2018 r. Po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego ochrony danych nastąpiło wiele spekulacji w tym aspekcie, natomiast przepisy dotyczące kart szczepień nie uległy zmianie. Kartę uodpornienia wypełnia i każdorazowo poświadcza osoba przeprowadzająca szczepienie ochronne: lekarz, pielęgniarka, położna, higienistka szkolna. Karta zakładana jest przez osobę, która przeprowadza pierwsze szczepienia ochronne na oddziale noworodkowym placówki ochrony zdrowia dla nowo narodzonego dziecka. Następnie przekazywana jest – za potwierdzeniem odbioru – ze szpitala do placówki ochrony zdrowia, w której opiekun prawny (rodzic) złożył deklarację wyboru lekarza dla swojego dziecka, lub dla której deklaruje jej złożenie. Karta jest przechowywana w placówce ochrony zdrowia, która sprawuje opiekę profilaktyczną nad dzieckiem (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej). W sytuacji zaginięcia karty uodpornienia lub jej zniszczeniu, placówka ochrony zdrowia wystawia duplikat. Uzupełnia się go informacjami dotyczącymi przeprowadzonych szczepień ochronnych na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej, w tym książeczki szczepień. Jeżeli dziecko wymaga jednorazowego zaszczepienia w innej placówce ochrony zdrowia, nie posiadającej karty uodpornienia, osoba przeprowadzająca szczepienie ochronne wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu. Na tej podstawie uzupełnia się kartę uodpornienia. Jeżeli rodzic złoży deklarację wyboru lekarza w nowej placówce ochrony zdrowia, karta uodpornienia jest tam przekazywana (za potwierdzeniem odbioru). Nowa placówka występuje o przekazanie karty do placówki ochrony zdrowia, która dotychczas ją posiadała. Jeżeli zachodzi pilna konieczność wydania karty uodpornienia opiekunowi prawnemu, może ona zostać wydana (za potwierdzeniem odbioru) z informacją o konieczności dostarczenia jej do właściwej placówki ochrony zdrowia. Opiekun prawny powinien wskazać w przychodni z której odbiera kartę, do jakiej placówki zostanie ona dostarczona lub kiedy zostanie zwrócona.