KOMUNIKAT-KODY RESORTOWE ZMIANA

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 22.06.2017 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

W załączeniu przesyłamy tekst całego rozporządzenia uwzględniający wprowadzone zmiany (zmiany zaznaczone kolorową czcionką).

Nowela rozporządzenia obliguje podmioty lecznicze do złożenia wniosków o wpis w księgach rejestrowych (celem dostosowania wpisów w księgach do zmian) w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie – a więc do dnia 22.03.2018 r.

Informujemy także, iż w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmiany obejmują dodanie zapisów wskazanych poniżej czerwoną czcionką:

 Podstawowa opieka zdrowotna

0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
0012 Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
0014 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
0016 Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
0020 Punkt felczerski
0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
0034 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
0036 Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
0038 Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
0040 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Podkreślamy, że lekarzem rodzinnym jest lekarz mający specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej,
Lekarzem poz zaś jest lekarz, który może zbierać deklaracje wyboru (w tym lekarz medycyny rodzinnej, ale nie tylko), szczegóły w tym zakresie, związane z wejściem w życie ustawy o poz zostaną przekazane w odrębnym komunikacie.

Pielęgniarka (położną) rodzinną jest pielęgniarka (położna) mająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
Pielęgniarką (położną) poz jest pielęgniarka (położna), która może zbierać deklaracje wyboru (w tym pielęgniarki ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, ale nie tylko), szczegóły w tym zakresie związane z wejściem w życie ustawy o poz zostaną przekazane w odrębnym komunikacie.

Ryszard Bigosiński

Rozporządzenie kody resortowe z zaznaczonymi zmianami