Komentarz prezesa Federacji PZ

Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie ZielonogórskieWbrew niektórym komentarzom, jakie pojawiły się tuż po expose premier Beaty Szydło, nie odebrałem jej zapowiedzi wyraźnego oddzielenia publicznej od prywatnej służby zdrowia jako „zamachu” na podstawową opiekę zdrowotną. POZ niemal w całości opiera się na własności prywatnej, ale przecież działa w przeważającej większości za pieniądze publiczne, na podstawie umów z NFZ. Taki system się sprawdził i nie sądzę, żeby ktoś rozsądny – a za taką mam panią premier – próbował go zmieniać, poprzez np. przywracanie publicznych przychodni. POZ jest najlepiej ocenianym elementem polskiego systemu ochrony zdrowia. Jeśli ostatnio staje się niewydolna, to nie z powodu formy własności, tylko coraz większego obciążania biurokratycznymi obowiązkami.
W moim odczuciu w expose wskazano kierunki koniecznych zmian, ale w tych dziedzinach, które tego wymagają. Deklarację o rozdzieleniu sfery publicznej od prywatnej odczytuję w kontekście leczenia szpitalnego i specjalistycznego, gdzie istotnie pacjentom potrzebna jest jasność, na jakich zasadach korzystają ze świadczeń. Ze słów pani premier wynika, że rząd zamierza wprowadzić w tę sferę większą transparentność, a nie że podmioty prywatne będą traktowane gorzej niż publiczne.
Jako zapowiedź zmian w dobrym kierunku odebrałem deklarację pani premier o docenieniu roli lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Te słowa dają nadzieję, że szefowa rządu ma świadomość problemów w tej grupie zawodowej i podejmie konieczne działania, m.in. na rzecz zwiększenia liczby pracowników służby zdrowia. Jest nas katastrofalnie mało, a sytuację mogą zmienić tylko przemyślane rozwiązania ze strony rządu.

Source:: Informacje Krajowe PZ

Dodaj komentarz