KOMUNIKAT ANEKSY POZ

Szanowni Państwo,

Od połowy maja negocjatorzy Porozumienia Zielonogórskiego rozmawiali z Prezesem Andrzejem Jacyną o aneksie na drugie półrocze, uzyskaliśmy jedynie podwyżkę stawki bazowej lekarskiej o 25 gr. co jest dalece niewystarczające.

Kwota ta w żaden sposób nie rekompensuje wzrostu kosztów prowadzenia przychodni. nie udało się również zahamować realnego spadku nakładu na Podstawową Opiekę Zdrowotną w porównaniu do innych do innych działów Ochrony Zdrowia.

W związku z tym Federacja PZ podjęła decyzję o podpisaniu aneksów tylko na trzy miesiące , w tym czasie prowadzone będą dalsze rozmowy z NFZ.

Aneksy papierowe, które są jedyną prawnie wiążącą formą umowy zostały podpisane przez Prezes Katarzynę Kowalik i przedstawicieli Mazowieckiego Oddziału NFZ.

Wersja Elektroniczna umowy była przygotowana przez oddział wcześniej i  ma wprowadzoną datę 31 grudnia. Wersja elektroniczna służy do rozliczeń z NFZ i nie jest prawnie wiążąca . Ta rozbieżność w datach nie przekłada się na naszą pracę .

Proszę wgrać umowy przesłane w SZOI .

Wersje papierowe umowy roześlemy po odebraniu z NFZ.

Życzymy spokojnych wakacji,

Katarzyna Kowalik

Prezez MPPOZ

--