KOMUNIKAT -DEFINICJA LEKARZA POZ

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 27.10.2017 r. Sejm uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej, obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Po jej podpisaniu, poczynając od dnia 01 grudnia 2017 roku,


Lekarzem poz będzie wyłącznie lekarz, który:
1. – posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
– odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
– posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo
– posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii (taki lekarz może sprawować opiekę wyłącznie nad dziećmi do ukończenia 18 roku życia) , pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej*,

2. Pod warunkiem rozpoczęcia udzielania świadczeń w poz przed dniem 31.12.2024 r. oraz ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej* lekarz, który:
– posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
– posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

3. – każdy lekarz, który nieprzerwanie udzielał świadczeń w poz przez okres co najmniej 10 lat przed dniem 29.09.2007 r. (a więc co najmniej od dnia 29.09.1997 r.)

*obowiązek ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej wchodzi w życie dopiero z dniem 01.01.2025 r.

Pielęgniarką poz będzie wyłącznie pielęgniarka, która:

1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
– ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
– odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
– odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
– posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

2. Pod warunkiem rozpoczęcia udzielania świadczeń w poz przed dniem 31.12.2024 r., pielęgniarka, która:
– posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
– ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
– odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo
– odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,


Położną poz będzie wyłącznie położna, która:

1. – posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo
– ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
– odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
– odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
– posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa

2. Pod warunkiem rozpoczęcia udzielania świadczeń w poz przed dniem 31.12.2024 r., położna, która:
– posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
– ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Ryszard Bigosiński