KOMUNIKAT dotyczący odpadów medycznych – WAŻNE

KOMUNIKAT

dotyczący odpadów medycznych

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą jest wytwórcą odpadów medycznych, wobec czego jest zobowiązany do ich przekazania przedsiębiorcom zajmującym się odbiorem/ utylizacją odpadów medycznych.

W związku z powyższym, informujemy, iż:

  1. W zakresie odpadów medycznych (poza zakaźnymi), wystarczającym potwierdzeniem pozbycia się odpadów jest dowód ich odbioru przez odbiorcę zajmującego się odbiorem/utylizacją odpadów.

  2. W zakresie odpadów medycznych zakaźnych konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego nie tylko odbiór odpadów, ale również ich unieszkodliwienie !!!

W zakresie medycznych odpadów zakaźnych zażądaj więc od swego odbiorcy potwierdzenia ich unieszkodliwienia. Jeśli Twój odbiorca jest jedynie pośrednikiem (utylizuje jeszcze ktoś inny) być może będzie prosić Cię o konieczne upoważnienie – ustal to kontaktując się z nim.

Brak potwierdzenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych może skutkować wymierną sankcją przewidzianą w ustawie o odpadach – t.j. karą grzywny a nawet aresztu.

Za odpady medyczne zakaźne należy uważać te, które są oznaczone kodami:

18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, 18 01 82*,

Zarząd MPPOZ