KOMUNIKAT -KODY RESORTOWE ZMIANA

 

Szanowni Państwo,
Poniżej przekazuję uaktualnioną (w związku z odpowiedzią z Ministerstwa) wersję komunikatu dotyczącego kodów resortowych. Proszę o ewentualne uwagi do poniedziałku do godziny 12:00
Ryszard Bigosiński Biuro Federacji PZ

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 22.06.2017 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

W załączeniu przesyłamy tekst całego rozporządzenia uwzględniający wprowadzone zmiany (zmiany zaznaczone pogrubieniem).

Nowela rozporządzenia obliguje podmioty lecznicze do złożenia wniosków o wpis w księgach rejestrowych (celem dostosowania wpisów w księgach do zmian) w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie – a więc do dnia 22.03.2018 r.

Informujemy także, iż w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmiany obejmują dodanie zapisów wskazanych poniżej czerwoną czcionką:

Podstawowa opieka zdrowotna

0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
0012 Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
0014 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
0016 Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
0020 Punkt felczerski
0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
0034 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
0036 Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
0038 Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
0040 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Podkreślamy, że lekarzem rodzinnym jest lekarz mający specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej,
Informujemy także, iż jeden podmiot może mieć zarejestrowaną zarówno poradnię (gabinet) lekarza rodzinnego, jak i poradnię (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka (położną) rodzinną jest pielęgniarka (położna) mająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
Informujemy także, iż jeden podmiot może mieć zarejestrowaną zarówno poradnię (gabinet)  pielęgniarki rodzinnej, jak i poradnię (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej).

Złożenie wniosku o dokonanie zmian jest odpłatne – w przypadku podmiotu leczniczego aktualnie obowiązująca kwota to 227 zł,

w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej lub pielęgniarskiej – 46 zł.

Informujemy także, iż zgodnie z opinią Ministerstwa Zdrowia, przekazaną na żądanie Federacji, opisane wyżej zmiany (w zakresie dotyczącym podstawowej opieki zdrowotnej) nie są obligatoryjne, lecz fakultatywne. Otrzymane z Ministerstwa pisma również przesyłamy w załączeniu.

Rozporządzenie-kody-resortowe-z-zaznaczonymi-zmianami

31.01.2018 Odp MZ kody resortowe