Komunikat o zmianach dot. dokumentacji medycznej.

 

W załączeniu przesyłamy informacje o najważniejszych zmianach dotyczących prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów, jakie przyniosła ostatnia nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W załączeniu udostępniamy też treść tej nowelizacji.

Zmiany obowiązują od 11.05.2017 r.

 

Katarzyna Sadurska
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

15.05.2017 KOMUNIKAT dok. med. po zmianiach
15.05.2017 Ustawa o prawach pacjenta zm_D20170836