Komunikat po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów MPPOZ

W dniu 21.01.2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów MPPOZ.
Delegaci podjęli uchwałę o wysokości składek członkowskich obowiązujących w roku 2017.
Decyzję o podjęciu uchwały w sprawie wynagrodzeń członków zarządu przełożono na zwyczajne walne zgromadzenie, które planowane jest na marzec 2017 w Warszawie.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane na spotkaniach z Członkami MPPOZ w lutym 2017r.
Wojciech Pacholicki
Prezes zarządu MPPOZ