Komunikat po posiedzeniu zarządu MPPOZ

17 stycznia 2015 r w hotelu Best Western Felix w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu MPPOZ.

W zebraniu uczestniczyli Danuta Grabacka-Makowiecka, Ewa Burghard, Eryk Pawlik, Aleksander Zaniewski Karol Korczak i Wojciech Pacholicki

Omówiono następujące sprawy:

1. Ustalono terminy planowych posiedzeń zarządu w roku 2015

2. Ustalono termin uruchomienia nowej strony internetowej  związku – 20.01.2015

3. Ustalono termin uruchomienia nowych skrzynek mailowych członków zarządu 01.02.2015

4. Rozpatrzono wnioski nowych kandydatów do związku

5. Rozpatrzono pisma dłużników dotyczące zaległych składek – zaległości zostaną uregulowane

6. Przyjęto stanowisko w sprawie zakupu kas fiskalnych

7. Ustalono sposób negocjacji ws zakupu spirometrów do przychodni

8. Zaplanowano szkolenia z wykonywania i interpretacji spirometrii

9. Uruchomiona zostanie związkowa grupa dla użytkowników facebook-a

10. Przyjęto założenia do planu finansowego na rok 2015

11.  zarząd odbył dyskusję na temat postępowania z podmiotami, które nie przestrzegały zaleceń związku ws postępowania przy zawieraniu umów POZ na rok 2015, dalsze decyzje podjęte zostaną przez Walne Zgromadzenie.