KOMUNIKAT-SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE

KOMUNIKAT
dotyczący sposobu działania w przypadku osób uchylających się od szczepień obowiązkowych

  W związku z coraz częstszymi przypadkami nie wyrażania zgody na wykonanie szczepień obowiązkowych u dzieci, Federacja Porozumienie Zielonogórskie zaleca następujące postępowanie w razie zaistnienia takiej sytuacji.

 1. Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi problem szczepień ochronnych jest ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151) oraz  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.849).

  2. Rodzicom przychodzącym z listą pytań na temat składu czy też działania szczepionki wręczamy ulotkę producenta lub odsyłamy do dostępnej w internecie ChPL tej szczepionki.

  3. Nie zmuszamy rodziców do podpisywania oświadczeń o odmowie szczepień dziecka, ale po rozmowie z nimi, w razie odmowy podpisania takiego oświadczenia (może to być w obecności pielęgniarki ) dokonujemy odpowiednich adnotacji w dokumentacji medycznej danego dziecka.

  4. Następnie umieszczamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dane osobowe dziecka w imiennym wykazie osób uchylających się od szczepień ochronnych i choć żaden akt prawny nie zawiera wzoru takiego wykazu, eksperci Federacji PZ zalecają do stosowania wzór umieszczony w załączniku. Dokument ten, a konkretnie jego końcowa treść, pozwoli obronić się przed zarzutem PPIS, że niewykonanie zaleconych szczepień jest spowodowane jedynie biernością lekarzy POZ.

  5. Przypominamy, że w każdym wypadku wykonania szczepienia należy w dokumentacji papierowej lub elektronicznej wypełnić zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym. (wzór z Rozporządzenia w załączniku.)

  6. W ostatnim z załączników (“przydatne informacje”) zostały umieszczone przydatne dokumenty do wykorzystania w Państwa pracy, na które można się powołać w różnych nieraz trudno przewidywalnych sytuacjach, z którymi spotykają się Państwo, wykonując pracę związaną ze szczepieniami.

Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie

 

Zalecany wzór imiennego wykazu osób uchylających się od szczepień ochronnych dla podmiotów medycznych zrzeszonych w PZ

zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym.